การเล่นเพลง Cover บน Youtube ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่

หลายคนคงได้เห็นคนที่รักการเล่นดนตรี รักการร้องเพลง
รวมตัวกันเพื่อทำการอัพโหลดคลิปเพลงที่ถูกเล่นใหม่ของศิลปินที่มีชื่อเสียง
หรือที่เรียกว่า Cover  Version ขึ้นไปอยู่ Youtube อยู่เนืองๆ

แต่ก็มีคำถามคามใจอยู่กันลึกๆว่า จะมีการแจ้งเรื่องลิขสิทธิ์มั้ย
จะผิดลิขสิทธิ์จะมีผลทางกฎหมายมั้ย จะเจอปัญหาอะไรตามมาบ้าง เรามีคำตอบให้ครับ

อันนี้เป็นกรณีศึกษาอย่างนึงของคนไทย คือ Overple
ซึ่งได้ Coverเพลง ขอเวลาตั้งตัว ของ มาช่า วัฒนพานิช
ซึ่งถ้าดูกันเผินๆ ก็ฟังเพราะก็ฟังเพลินดี เหมือนกลุ่มที่เล่น Cover ปรกติไม่มีอะไร

แต่มันมีมาสะกิดใจตรงนี้ครับ

การแจ้งเตือนของ Music Publishing Rights Collecting Society มันมายังไงเนี่ย
แล้ว Music Publishing Rights Collecting Society เป็นใครมาจากไหน

เท่าที่ค้นเจอข้อมูลคร่าวๆนะครับ
จากที่นี่ https://www.facebook.com/pages/Music-Publishing-Rights-Collecting-Society 

คือจะเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อยื่นข้อเรียกร้องเรื่องการใช้ลิขสิทธิ์เพลง
จากผู้โพสต์ลงเว็บไซต์ในสังคมออนไลน์ Youtube
ซึ่งประเด็นที่มุ่งหวังจริงๆมันคือ เรียกร้องรายได้จากค่าลิขสิทธิ์นี่แหล่ะ
โดยเค้ามองเจ้าของเพลงควรมีลรายได้จากการโพสต์คลิปทำนองนี้

ถ้าว่ากันตามกฎหมายต่างประเทศนี่ผมไม่แน่ใจ
แต่ถ้าพรบ.ลิขสิทธิ์ ปี 2537 มาตรที่ 36 ของประเทศไทยเค้าว่าไว้ตามนี้ครับ

มาตรา 36 การนำงานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพื่อเผย
แพร่ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม โดยมิได้จัดทำขึ้นหรือ
ดำเนินการเพื่อหากำไรเนื่องจากการจัดให้มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนนั้น และมิได้จัดเก็บค่าเข้าชมไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อม และนักแสดงไม่ได้รับค่าตอบแทนในการแสดงนั้น
มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเป็นการดำเนินการโดยสมาคม
มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณกุศล
การศึกษา การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห์ และได้ปฏิบัติตาม
มาตรา 32 วรรคหนึ่ง

แถมพ่วงกันอีกนิด

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

มาตรา 32 การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายใต้บังคับบทบัญญัติใน
วรรคหนึ่ง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์
ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

(1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร

(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง
และบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท

(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

(5) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจ
ตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว

(6) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอน
เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร

(7) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำบทสรุป
โดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียน
ในชั้นเรียน หรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อ
หากำไร

(8) นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

มาตรา 33 การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตาม
สมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้
ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง

พูดแบบง่ายๆคือ ถ้าคุณเล่น Cover แล้วไม่ได้หาตังค์ หรือมีรายได้จากมันบนนี้ก็ทำไปเถอะ
กรณีที่ Yotube จะระงับคือ คุณไปเอา MV  DVD Concert  หรือ Karaoke
อันเป็นลิขสิทธ์จากต้นสังกัดมาโพสต์นี่แหล่ะ…โดนเต็มๆ  ไม่มีสิทธิ์โวยด้วย
ส่วนตัวนะครับ…Music Publishing Rights Collecting Society
ผมมองว่ามันเป็นพฤติกรรมเห็บหมัดบน Youtube ชัดๆ ไม่ต้องไปสนใจมัน
ในต่างประเทศก็มีการถูก Scam แบบนี้จากกลุ่ม Music Publishing Rights Collecting Society มิใช่น้อยครับ
ขึ้นอยู่กับ Youtube เองด้วยว่า จะเพิกเฉยต่อเสียงติติงจากผู้ใช้ที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆไปอีกนานแค่ไหน

ขอบคุณ
พี่ Overconda ที่อนุญาตให้ยกเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาครับ
@jarusarunhad ที่แนะนำข้อมูลกฎหมายมาครับ

One Comment

  1. โอ๋

    ถ้าเปิดเพลงใน ยูทูป ที่มีคนเข้าโพสแล้วเรานำมาเปิดในร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นร้านของเรา และรา้นอาหาร เครื่องที่เปิดขายมีใบอนุญาติถูกต้อง จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงไหมครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.